Oferta - ASP Kancelaria Patentowa

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

Oferta - o tym, czym się zajmujemy                           

- Doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną i przemysłową w organizacji.
- Szkolenie w zakresie prawa własności przemysłowej.
- Badanie przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,
 znaków towarowych.
- Opracowanie dokumentacji i zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP: wynalazków, wzorów użytkowych,  
  wzorów przemysłowych, znaków towarowych.
- Opracowanie dokumentacji i zgłoszenie w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM
 wspólnotowych znaków towarowych (CTM) oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych (RCD).
- Walidacja patentów europejskich - tłumaczenie i składanie zastrzeżeń patentowych w UPRP.
- Pomoc przy zgłaszaniu przedmiotów własności przemysłowej w innych krajach.
- Sporządzanie pism ostrzegawczych i procesowych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego